ue-logo
guvern-logo
regio-logo
instrumente-structurale-logo

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020

TITLUL PROIECTULUI: ”Cresterea competitivitatii firmei Delicon Company SRL”
Codul SMIS: 133250
BENEFICIAR: SC DELICON COMPANY SRL

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Valoarea totală a proiectului: 343.384,14 lei (inclusiv TVA)
Valoarea totală eligibilă: 282.564,51 lei
Valoare totala contribuție publica: 226.051,60 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 56.512,91 lei
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 60.819,63 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 31.12.2020 – 30.06.2022

OBIECTIVUL PROIECTULUI:
Cresterea sustenabila a competitivitatii și productivitatii firmei prin diversificarea activitatii si achiziția de echipamente performante, inovative și
eficiente, respectarea mediului inconjurator, imbunatatirea marketingului și promovarii societatii.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. cresterea gradului de utilizare a noilor tehnologii prin achiziþionarea de echipamente si utilaje performante, minimizarea pierderilor si folosirea eficienta a materialelor,
2. respectarea mediului înconjurator prin implementarea principiului celor 3 R,
3. Imbunataþirea imaginii firmei si cresterea vizibilitaþii societatii prin realizarea site-ului.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României