ue-logo
guvern-logo
regio-logo
instrumente-structurale-logo

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020

Finalizare implementare proiect P.O.R. 2.1.A „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI DELICON COMPANY SRL”, Cod SMIS 2014+: 133250

Delicon Company SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: „Creșterea competitivității firmei Delicon Company SRL”, Cod SMIS 2014+: 133250, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, în baza contractului de finanțare nr. 6599/31.12.2020.
Beneficiar: Delicon Company SRL
Program: Programul Operațional Regional 2014-2020
Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Organism Intermediar POR (OI POR): Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului de investiție este creșterea sustenabilă a competitivității și productivității firmei prin diversificarea activității și achiziția de echipamente performante, inovative și eficiente, respectarea mediului înconjurător, îmbunătățirea marketingului și promovării societății.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Creșterea gradului de utilizare a noilor tehnologii prin achiziționarea de echipamente și utilaje performante, minimizarea pierderilor și folosirea eficientă a materialelor
2. 2. Respectarea mediului înconjurător prin implementarea principiului celor 3 R;
3. 3. Îmbunătățirea imaginii firmei și creșterea vizibilității societății prin realizarea site-ului.

Rezultatele proiectului:
1. Achizitia de echipamente specifice activitatii 4334 – lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
2. Crearea a 5 noi locuri de munca
3. Realizarea unui site de promovare a societatii si a serviciilor prestate.

Impactul investiției la nivelul Regiunii Nord – Est este dat de creșterea calității serviciilor de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri oferite, iar la nivel local proiectul a avut un impact social direct prin crearea a 5 noi locuri de muncă dintre care unul din categoria persoanelor defavorizate.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 343.384,14 lei
Valoarea finanțării nerambursabile este de 226.051,60 lei din care fonduri FEDR – 192.143,88 lei și fonduri Bugetul Național – 33.907,72 lei
Data începerii proiectului: 31.12.2020
Data finalizării proiectului: 30.09.2022

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României